PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Instytutem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego organizuje doradztwo ppp dla przedsiębiorców, planujących udział w przedsięwzięciach w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Pierwszy dyżur eksperta ppp odbędzie się 4 sierpnia w siedzibie PARP przy ul. Pańskiej 81/83, w godz. od 10.00 do 14.00. Doradztwo dla firm będzie dostępne dla zainteresowanych przedsiębiorców co tydzień, w każdy wtorek, aż do końca grudnia 2015 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozszerza działania wspierające rozwój formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Tym razem będzie to pomoc ekspercka mająca na celu zachęcanie przedsiębiorców do tworzenia konsorcjów podmiotów prywatnych zainteresowanych realizacją przedsięwzięć ppp. Spotkania z ekspertem ppp przeznaczone są dla przedsiębiorców, którzy posiadają już podstawową wiedzę na temat ppp. „Będzie to miejsce, gdzie każdy przedsiębiorca, który uczestniczy lub planuje udział w przedsięwzięciu ppp będzie mógł przyjść i porozmawiać o szczegółach inwestycji, przeanalizować potencjał współpracy między potencjalnymi konsorcjantami, czy też przedyskutować plany inwestycyjne w zakresie ppp” – mówi Bartosz Korbus z Instytutu PPP. Przedsiębiorcy zainteresowani tą formą konsultacji mogą uzyskać więcej informacji kontaktując się z Instytutem PPP pod numerem telefonu 22 435 95 02.  

Działania PARP mające na celu promocję ppp w Polsce są realizowane od 2011 roku w ramach projektu systemowego „Partnerstwo publiczno-prywatne”. Dotąd zorganizowano liczne seminaria dla przedsiębiorców i przedstawicieli podmiotów publicznych, debaty, konkursy dla podmiotów publicznych planujących realizację przedsięwzięcie ppp, przygotowano wiele publikacji edukacyjnych oraz przeprowadzono szereg badań rynku ppp w Polsce.

 

Utworzony: 2015-08-03 11:38:46


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego