PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wraz z Instytutem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego organizuje cykl warsztatów branżowych dla przedsiębiorców planujących udział w przedsięwzięciach w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
28 października br. w siedzibie PARP przy ul. Pańskiej 81/83 w godz. od 10.30 do 16.30 odbędzie się warsztat branżowy, poświęcony możliwościom zaangażowania się partnerów prywatnych w realizację przedsięwzięcia ppp w obszarze termomodernizacji pn. „Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule ppp”, które planuje Gmina Wiązowna. Termin na złożenie ofert do ww. przedsięwzięcia upływa 4 listopada br.

W związku z tym zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych ww. inwestycją  do wzięcia udziału w warsztacie, podczas którego omówione zostaną m.in.: zakres inwestycji ppp, procedura wyboru partnera prywatnego, potencjał oraz rola każdego z uczestników warsztatu w ewentualnym konsorcjum. Do udziału w spotkaniu zapraszamy przede wszystkim firmy świadczące usługi w zakresie zarządzania energią, robót budowlanych, inżynieryjnych. Warsztat będzie prowadził ekspert ds. ppp posiadający wieloletnie doświadczenie jako doradca po stronie partnera prywatnego lub podmiotu publicznego w realizacji inwestycji samorządowych.
 
Udział w warsztacie jest bezpłatny i wiąże się z uzyskaniem przez przedsiębiorcę pomocy de minimis.

Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w warsztacie mogą uzyskać więcej informacji pod numerem telefonu 22 435 95 02 lub 510 237 765.  
 
Program warsztatu brażnowego - pobierz.
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie!
 

Utworzony: 2015-10-20 11:21:46


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego