PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

30 października 2015 roku, w godzinach 10.00-11.30 pod adresem www.ppp.parp.gov.pl była transmitowana debata praktyków i ekspertów ppp, której tematem wiodącym były doświadczenia podmiotów publicznych w zakresie realizacji przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego (ppp).

 

 

Gmina Kobyłka z pełnym przekonaniem realizuje projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Po zakończonym z sukcesem postępowaniu i wyłonieniu realizatora termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, przystąpiła do nowego przedsięwzięcia, którego celem jest modernizacja oświetlenia ulicznego. I na tym władze Gminy jeszcze nie powiedziały „stop”. Co planują dalej i co takiego doceniła Kobyłka w formule ppp?

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie Sp. z o.o. zamyka wkrótce dialog z kandydatem na partnera prywatnego do projektu, który obejmuje świadczenie dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie. To jeden z niewielu projektów realizowany pod patronatem i przy współudziale Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A. Projekt polega na wybudowaniu nowej elektrociepłowni działającej w wysokosprawnej kogeneracji. Zakłada też gruntowną modernizację funkcjonującej ciepłowni miejskiej Kortowo, w celu dostosowania jej do nowych standardów środowiskowych. To nowatorskie rozwiązanie będzie stanowić modelowe rozwiązanie dla innych projektów z branży energetycznej. Jak realizuje się tak złożony projekt? Jaka jest funkcja samorządu, a jaka PIR?

Swoje doświadczenia z realizacji tych projektów przedstawili:

  • Piotr Grubek, Wiceburmistrz Gminy Kobyłka,
  • Lidia Warnel, Prokurent, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie Sp z o.o.

 

Oba ww. przedsięwzięcia łączy źródło wiedzy o ppp – seminaria realizowane w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne”. Swoje przemyślenia z doświadczeń przy realizacji projektu przedstawili:

  • Bartosz Korbus, Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,
  • Małgorzata Kuś-Konieczna, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Debatę poprowadziła Ewa Ivanova, dziennikarka Dziennika Gazeta Prawna.

Zapraszamy o obejrzenia nagrania debaty!

 

Utworzony: 2015-10-28 10:25:20


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego