PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Od 2009 roku partnerstwo publiczno-prywatne zdobywa stopniowo uznanie administracji publicznej - głównie samorządu a rok 2015 przyniósł pierwszy kontrakt rządowy (budowa sądu w Nowym Sączu). Partnerstwo między podmiotami publicznymi i przedsiębiorcami może być efektywnym instrumentem realizacji zadań publicznych i jako sposób na finasowanie nowych inwestycji publicznych a jednocześnie jako ciekawy rynek dla przedsiębiorców jest przedmiotem wsparcia ze strony administracji rządowej w tym Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Posumowaniu projektu systemowego PARP, który realizowany był w latach 2011-15 w partnerstwie z Instytutem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego poświęcona była konferencja „Partnerstwo publiczno-prywatne. Potencjał, Postęp Przyszłość”, która miała miejsce 2 grudnia br. w Pałacu Lubomirskich w Warszawie.

W trakcie konferencji przedstawiono efekty projektu systemowego PARP, w tym dokonano prezentacji komparatora ppp pomagającego administracji publicznej w podejmowaniu decyzji o zasadności zastosowania ppp w porównaniu z tradycyjnymi formami realizacji jej zadań. Ponadto, w ramach prezentacji dobrych praktyk ppp omówiono przedsięwzięcia ppp pn. „Zagospodarowanie północnego Cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku” oraz „Zarządzanie Sosnowieckim Parkiem Naukowo-Technologicznym”.

W trakcie konferencji zamknięto IV edycję Konkursu 3P, inicjatywy, której celem było upowszechnienie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego wśród podmiotów publicznych i przedsiębiorców i zwiększenie udziału tego typu współpracy w rynku inwestycyjnym i usługowym w kraju.

Warto zaznaczyć, że uczestnicy działań projektowych (uczestnicy seminariów, odbiorcy publikacji i doradztwa) zawarli 20 procent umów ppp jakie doszły do skutku w trakcie 4 lat funkcjonowania projektu systemowego. Podmioty objęte działaniami projektu zawarły 21 ze 105 umów o ppp zawartych od 2010 r.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele administracji publicznej oraz sektora prywatnego zainteresowani realizacją przedsięwzięć ppp, wszyscy zainteresowani mogli również śledzić on-line jej przebieg na tronie projektu www.ppp.parp.gov.pl.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji o ppp i podsumowaniu działań projektu systemowego PARP.

Utworzony: 2015-12-16 09:24:53


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego