PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Ukazał się kolejny numer publikacji pt. „Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego”. To już ostatni numer wydany w ramach projektu systemowego PARP pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne”. Jest poświęcony dobrym praktykom ppp, które wykształciły się w czasie realizacji projektu, ukazanym na tle rozwijającego rynku ppp w Polsce. Publikacja stanowi także kompendium wiedzy na temat podjętych działań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i partnera projektu – Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Zachęcamy do lektury!

 

Pobierz Biuletyn ppp nr 13

Utworzony: 2015-12-30 23:12:17


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego