PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia w formule ppp  pn.: „Centrum Sportu i Rekreacji w Krakowie” Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, w imieniu Gminy Miejskiej Kraków, prowadzi  test rynku i zaprasza inwestorów do zapoznania się zakresem przedsięwzięcia i wyrażania opinii o oczekiwanych warunkach  realizacji inwestycji.

Badanie rynku potrwa do 20 stycznia 2016 r. 
 
Gmina zaprasza do zapoznania się z memorandum  informacyjnym i ankietą  dla potencjalnych inwestorów.
 
Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina Miejska Kraków otrzymała wsparcie doradcze w ramach Konkursu 3P ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości stanowiącego element projektu systemowego pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne”.  

Utworzony: 2016-01-08 14:27:21


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego