PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

 • Inwestycja ppp w Pleszewie znalazła zainteresowanie wśród inwestorów

  2 marca 2015 r. zakończył się nabór wniosków w postępowaniu na wybór partnera prywatnego do realizacji inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego pn. Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie. Swoje oferty przedstawiły 2 podmioty prywatne: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. oraz JHM Development S.A. Wkrótce władze miasta i gminy Pleszew rozpoczną  negocjacje z inwestorami dotyczące warunków współpracy.

  Czytaj więcej
 • Ppp w roku 2015 z perspektywy partnera prywatnego

  O perspektywach rozwoju ppp z punktu widzenia partnera prywatnego mówi Przemysław Szulfer, Zastępca Dyrektora Administracyjno-Finansowego w Warbud S.A.

  Czytaj więcej
 • Rozporządzenie w sprawie rodzajów ryzyk w ppp

  W dniu 3 marca 2015 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie rodzajów ryzyka oraz czynników uwzględnianych przy ich ocenie, wydane na podstawie delegacji ustawowej wskazanej w art. 18a ust. 2 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Długo wyczekiwany akt prawny wszedł w życie 17 marca br. Wejście w życie tego rozporządzenia powinno zwiększyć pewność obrotu prawnego, a przez to pozytywnie wpłynąć na rozwój rynku ppp w Polsce.

  Czytaj więcej
 • Pierwszy rządowy projekt w ppp

  Dnia 5 marca w Nowym Sączu odbyło się podpisanie przez Skarb Państwa - Sąd Okręgowy w Nowym Sączu umowy na realizację projektu pt. „Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej" w formule Partnerstwa Publiczno - Prywatnego. Wykonawcą tego pierwszego rządowego projektu w formule PPP jest firma Warbud- Infrastruktura z Warszawy.

  Czytaj więcej
 • 3. edycja Konkursu 3P rozstrzygnięta

  Z przyjemnością informujemy, iż Jury Konkursu 3P przyznało trzy nagrody główne oraz wyróżnienia dla podmiotów publicznych, które wzięły udział w trzeciej edycji Konkursu 3P. Nagrody główne w postaci kompleksowego wsparcia doradczego dla planowanych do realizacji przedsięwzięć w formule ppp otrzymali:

  Czytaj więcej
 • Indywidualne spotkania dla inwestorów w sprawie zarządzania portalem szkoleń e-learningowych AKADEMIA PARP

  W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, serdecznie zapraszamy Partnerów Prywatnych: firmy z branży informatycznej, wykonawców, inwestorów do udziału w spotkaniach dla Inwestorów poświęconym przedsięwzięciu pn. Zarządzanie portalem szkoleń e-learningowych Akademia PARP (dalej jako „Projekt PPP).

  Czytaj więcej
 • Gmina Bobolice coraz bliżej realizacji projektu ppp

  16.02.2015 r. w gminie Bobolice zakończyło się przyjmowanie wniosków o udział w postępowaniu na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa Domu Późnej Starości z zagospodarowaniem terenu w formule ppp”. Inwestycją zainteresowana jest firma Warbud PPP2 Sp. z o. o, która jako jedyna złożyła wniosek o zawarcie umowy o ppp. W najbliższym czasie Strony przystąpią do negocjacji warunków umowy.

  Czytaj więcej
 • Seminarium regionalne z zakresu ppp dla przedsiębiorców – Warszawa, 26-27 III 2015 r.

  W dniach 26-27 marca 2015 r. w Warszawie odbędzie się spotkanie z cyklu seminariów regionalnych dla przedstawicieli sektora prywatnego, poświęcone zagadnieniom partnerstwa publiczno-prywatnego. Seminarium jest organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Instytut PPP w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

  Czytaj więcej
 • Gmina Borów coraz bliżej uruchomienia postępowania na wybór partnera prywatnego

  Zakończono etap analityczny przedsięwzięcia ppp pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński”. Przygotowano również pełną dokumentację postępowania na wybór inwestora prywatnego, adekwatnie do przyjętego trybu postępowania.  Termin ogłoszenia zostanie wkrótce ustalony przez władze Gminy i podany do publicznej wiadomości

  Czytaj więcej
 • Pierwszy rządowy projekt ppp ma wykonawcę

  Partnerem prywatnym, z którym zostanie podpisana umowy o ppp na realizację przedsięwzięcia pn. ”Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ulicy Grunwaldzkiej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” jest Spółka Warbud-Infrastruktura. Postępowanie na wybór partnera prywatnego przeprowadzono w trybie dialogu konkurencyjnego. Z pięciu nadesłanych ofert, po przeprowadzeniu negocjacji, wybrano najkorzystniejszą. Inwestycja w Nowym Sączu ma zostać ukończona w ciągu 33 miesięcy, a koszt jej realizacji to prawie 123 mln zł.

  Czytaj więcejProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego