PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

 • Władze miasta i gminy Pleszew poszukują partnera prywatnego do realizacji projektu ppp

  6 lutego 2015 r. władze miasta i gminy Pleszew ogłosiły postępowanie na wybór partnera prywatnego do realizacji inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego pn. Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie. Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie budowy oraz  utrzymywanie w sprawności technicznej budynku mieszkalno-użytkowego. Termin składania wniosków o zawarcie umowy o ppp upływa 2 marca 2015 r. Szczegóły ogłoszenia.

  Czytaj więcej
 • 12. numer „Biuletynu ppp”

  Zachęcamy do zapoznania się z nowym dwunastym numerem publikacji pt. Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego. Można w nim przeczytać m.in. o: możliwości realizacji projektów hybrydowych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, procesie nawiązania największego w Polsce i jednego z najistotniejszych w skali Europy projektu hybrydowego zrealizowanego w Poznaniu, zastosowaniu formuły ppp w realizacji przedszkoli i żłobków, działaniach przeprowadzonym w ramach projektu systemowego PARP pn. Partnerstwo publiczno-prywatne.

  Czytaj więcej
 • „Partnerstwo publiczno-prywatne: od pomysłu do wyboru partnera prywatnego” – nowa publikacja Ministerstwa Gospodarki

  Dziewiątego grudnia 2014 r. odbyła się w Ministerstwie Gospodarki konferencja promująca najnowsze wydanie poświęcone przygotowaniu i wdrożeniu przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego. Podręcznik pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne: od pomysłu do wyboru partnera prywatnego”  jest formą realizacji ustawowego obowiązku spoczywającego na ministrze właściwym ds. gospodarki w zakresie upowszechniania wiedzy na temat partnerstwa publiczno-prywatnego, realizowanego przez działający w ramach Departamentu Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki Wydział Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

  Czytaj więcej
 • Po debacie: „PPP: Z doświadczeń doradców słów kilka …”

  W dniu 21 listopada 2014 r. odbyła się internetowa transmisja debaty doradców w zakresie planowania i realizacji przedsięwzięć w formule ppp.

  Czytaj więcej
 • Pierwszy w Polsce projekt ppp w sektorze edukacyjnym

  BY Polska Property Development osiągnęła zamknięcie finansowe projektu realizowanego w formule ppp, tj. zaprojektowanie, przebudowanie, sfinansowanie i zarządzanie tysiącem miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium-Medicum w Krakowie. To pierwszy w naszym kraju projekt związany z budową infrastruktury edukacyjnej realizowany w formule ppp oraz pierwsze przedsięwzięcie tego rodzaju w sektorze budynków użyteczności publicznej.

  Czytaj więcej
 • Władze gminy Bobolice poszukują partnera prywatnego do realizacji projektu ppp

  17.11.2014 r. władze gminy Bobolice ponownie ogłosiły postępowanie na wybór partnera prywatnego do realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa Domu Późnej Starości z zagospodarowaniem terenu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego na terenie Gminy Bobolice". Termin składnia ofert upływa 16.02.2015 r.

  Czytaj więcej
 • Debata on-line: „PPP: Z doświadczeń doradców słów kilka …”

  21 listopada 2014 r., w godzinach 10.00-11.30 pod adresem www.ppp.parp.gov.pl będzie możliwość uczestnictwa on-line w debacie ekspertów, doradców w zakresie planowania i realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Zapraszamy internautów do aktywnego uczestnictwa w dyskusji.

  Czytaj więcej
 • Po debacie „PPP - Instrumenty finansowe – możliwość rozwoju czy regres?”

  W dniu 24 października 2014 r., odbyła się internetowa transmisja debaty ekspertów, poświęconej instrumentom finansowym dla rynku ppp. 

  Czytaj więcej
 • 11. numer Biuletynu ppp

  Zachęcamy do zapoznania się z nowym jedenastym numerem publikacji pt. Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego. Można w nim znaleźć artykuły poświęcone m.in.: zastosowaniu formuły ppp w przedsięwzięciach w sektorze ochrony zdrowia – na przykładach projektów realizowanych w Polsce i za granicą, stosowaniu ustawy o gospodarce komunalnej w odniesieniu do ustawy o ppp, gospodarce nieruchomościami publicznymi w umowach o ppp, działaniom przeprowadzonym w ramach projektu systemowego PARP pn. Partnerstwo publiczno-prywatne.  

  Czytaj więcej
 • Zakończenie naboru zgłoszeń do Konkursu 3P

  15 października 2014 r. zakończyło się przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu 3P, ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu systemowego pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne”. Wpłynęły cztery zgłoszenia przedsięwzięć planowanych do realizacji w formule ppp, które obecnie są oceniane przez Jury Konkursu 3P. O wynikach będziemy informować na stronie projektu.

  Czytaj więcejProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego