PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

18 września 2015 r. odbyła się debata ekspertów poświęcona zastosowaniu metody „Value for Money” przy ocenie korzyści wynikających z formuły ppp przy realizacji inwestycji publicznych.

W debacie udział wzięli:

·         Witold Grzybowski Witold Grzybowski, Ekspert w dziedzinie partnerstwa publiczno-prywatnego,

·         Bartosz Mysiorski, Wiceprezes Zarządu Fundacji Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,

·         Marek Pyra, Ekspert dziedzinie partnerstwa publiczno-prywatnego w WARBUD S.A., 

·         Jarosław Zysnarski, Prezes spółki „Doradca Consultants Ltd” Sp. z o.o.

Debatę prowadziła Ewa Ivanova, dziennikarka Dziennika Gazeta Prawna.

 

Zapraszamy do obejrzenia debaty!

00:00:00 Przedstawienie tematu spotkania, przedstawienie gości.

00:01:22 Dziś będzie ona poświęcona zagadnieniu „Value for Money” – czyli jak osiągnąć korzyści przy wyborze modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. (…) Co to jest? Jak należy ją rozumieć w Polsce? I w jaki sposób należy podchodzić do tej definicji i jaką powinna ona odgrywać rolę w przedsięwzięciach PPP i czy ona jest wyłącznie ograniczona do przedsięwzięć ppp?

00:11:35  Jak porównać ocenę typowej wartości ekonomicznej, finansowej projektu z oceną „Value for money”?

00:17:19  Po co wykonywać analizy „Value for money” skoro nie wynika to z przepisów prawa?

01:05:30  Czy należy standaryzować analizy?

01:07:34 Czy obecnie trwają prace nad metodą komparatywną oceny przedsięwzięć ppp, która miałaby jakby pozwolić przeciętnej gminie w Polsce odpowiedzieć sobie na pytanie: czy realizować to w klasycznym modelu zamówienia publicznego, czy też w modelu ppp?

01:18:11 Jak do tematu „Value for money” podchodzi się w innych krajach? Czy tego typu analiza ma znaczenie dla realizacji projektów ppp?

 

 

 

 

Utworzony: 2015-12-02 10:17:43


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego