PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Adres biura projektu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
Tel.: +48 22 432 70 82
Faks:+48 22 432 84 41
e-mail: ppp@parp.gov.pl,
www.ppp.parp.gov.pl

Utworzony: 2011-11-24 17:05:52


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego