PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Link do bazy: Baza Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Z radością informujemy, że Ministerstwo Gospodarki powierzyło Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości funkcję operatora merytorycznego i technicznego Bazy Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. 

Celem funkcjonowania Bazy PPP jest zebranie i usystematyzowanie informacji na temat projektów partnerstwa publiczno - prywatnego w Polsce, a co za tym idzie propagowanie wiedzy na temat form współpracy podmiotów prywatnych z sektorem publicznym. Projekty w Bazie PPP zgrupowane są w trzech kategoriach: projekty planowane, realizowane oraz zakończone. Baza jest dostępna w czterech wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej i chińskiej.

Utworzony: 2012-02-08 14:59:22


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego