PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

1. Wydania "Biuletynu ppp"

  Biuletyn ppp - numer 13 (2015)

  Biuletyn ppp - numer 12 (2014)

  Biuletyn ppp - numer 11 (2014)

  Biuletyn ppp - numer 10 (2014)

•  Biuletyn ppp - numer 9 (2013)

•  Biuletyn ppp - numer 8 (2013)

•  Biuletyn ppp - numer 7 (2013)

•  Biuletyn ppp - numer 6 (2013)

•  Biuletyn ppp - numer 5/12 (2012)

•  Biuletyn ppp - numer 4/12 (2012)

•  Biuletyn ppp - numer 3/12 (2012)

•  Biuletyn ppp - numer 2/12 (2012)

•  Biuletyn ppp - numer 1/12 (2011)

2. Raporty z badań

PARP, 2015 – Przegląd przedsiębiorstw na rynku PPP w Polsce. Raport końcowy

PARP, 2014 - Raport z badania wśród wybranych podmiotów publicznych

PARP, 2013 - Raport z badania rynku ppp wśród przedsiębiorców – firm doradczych i instytucji finansowych

• PARP, 2012 - Analiza potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce

• PARP, 2012 - Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP

• PARP, 2012 - Raport ze studiów przypadku PPP

PARP, 2012 - Raport z analizy danych zastanych

PARP, 2012 - Raport z badania wśród wybranych podmiotów publicznych

PARP, 2012 - Raport z badania wśród polskich przedsiębiorców

• C&K, 2011 - PPP w sektorze ochrony zdrowia w Polsce

• IPPP, 2009 - Raport z badania potrzeb i możliwości inwestycyjnych j.s.t. w kontekście współpracy z sektorem prywatnym

UW-IPPP-HL, 2008 - PPP w samorządzie polskim na przykładzie regionów mazowieckiego i śląskiego

• C&K, 2011 - PPP w infrastrukturze sportowej w Polsce

• IPPP, 2011 - Raport samorządowy ppp za 2010 r.

3. Publikacje z projektu

 

 • PARP, 2015 – Raport dotyczący rynku ppp w Polsce w obszarze termomodernizacji
  PDF MOBI EPUB HTML

 

 • PARP, 2015 – Raport dotyczący rynku ppp w Polsce w obszarze gospodarki odpadami
  PDF MOBI EPUB HTML

 

 • PARP, 2015 – Raport dotyczący rynku ppp w Polsce w obszarze ochrony zdrowia
  PDF MOBI EPUB HTML

 

 • PARP, 2015 – Raport dotyczący rynku ppp w Polsce w obszarze budownictwa komunalnego
  PDF MOBI EPUB HTML

 

 • PARP, 2015 – Wybrane zagraniczne publikacje z zakresu ppp wraz z komentarzami eksperckimi: Identyfikowanie potencjału stosowania 3P. Wytyczne dla departamentów i agencji federalnych, wydane przez PPP Canada
  PDF MOBI EPUB HTML

 

 • PARP, 2015 – Wybrane zagraniczne publikacje z zakresu ppp wraz z komentarzami eksperckimi: Krajowe wytyczne dla PPP, Tom 4: Wytyczne dla komparatora sektora publicznego, wydane przez Infrastructure Australia
  PDF MOBI EPUB HTML

 

 • PARP, 2015 – Wybrane zagraniczne publikacje z zakresu ppp wraz z komentarzami eksperckimi: Analiza Value for Money – praktyka i wyzwania: w jaki sposób organy administracji publicznej podejmują decyzję kiedy zastosować formułę PPP do realizacji projektów z zakresu infrastruktury i usług publicznych, raport wydany przez Grupę Banku Światowego
  PDF MOBI EPUB HTML

 

 • PARP, 2015 – Wybrane zagraniczne publikacje z zakresu ppp wraz z komentarzami eksperckimi: Przewodnik dla samorządów, wydany przez The Canadian Council for PPP
  PDF MOBI EPUB HTML

 

 • PARP, 2015 – Wybrane zagraniczne publikacje z zakresu ppp wraz z komentarzami eksperckimi: Nowe podejście do partnerstwa publiczno-prywatnego, publikacja wydana przez Ministerstwo Skarbu Wielkiej Brytanii
  PDF MOBI EPUB HTML

 

 • PARP, 2015 – Wybrane zagraniczne publikacje z zakresu ppp wraz z komentarzami eksperckimi: Wytyczne do oceny Value for Money, wydane przez Ministerstwo Skarbu Wielkiej Brytanii
  PDF MOBI EPUB HTML

 

 

 

4. Publikacje rynkowe 

Ministerstwo Gospodarki, 2014 - Partnerstwo publiczno-prywatne: od pomysłu do wyboru partnera prywatnego

Platforma PPP, 2013 – Podatek VAT a umowy PPP. Przegląd kluczowych zagadnień występujących w kontekście europejskim.

Partnerstwo publiczno-prywatne w sporcie, rekreacji i turystce w Polsce 2013 - raport z badań

MRR, 2013 - Publikacja pn. "Szerokopasmowy dostęp do Internetu. Świadczenie usług dostępu do sieci nowej generacji z wykorzystaniem PPP"

• Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

EPEC, 2012 - Market Update. Review of the European PPP Market. First half of 2012

• GUS, 2012 - Podręcznik deficytu i długu sektora instytucji rządowoych i samorządowych. Implementacja ESA95, rozdz. VI.5

GUS, 2012 - Podręcznik deficytu i długu sektora instytucji rządowoych i samorządowych. Implementacja ESA95, rozdz. VI.4

• UKIE, 2003 - Partnerstwo publiczno-prywatne

• Komisja Europejska, 2003 - Wytyczne dotyczące udanego PPP

• UKIE, 2005 - Wskazówki Komisji Europejskiej dotyczące PPP

UKIE, 2005 - Jak wdrożyć udany projekt PPP?

• UKIE, 2006 – Ramy prawne PPP na tle wybranych rozwiązań spotykanych w krajach UE

• MG, 2007 - Wskazówki dla podmiotów publicznych zainteresowanych podejmowaniem PPP

• MG, 2007 - Umowa o PPP – ramy określające standardową zawartość

• UZP, 2010 - Partnerstwo publiczno-prywatne – poradnik

• EPEC, 2011 - Przewodnik po materiałach informacyjnych – zbiór tekstów źródłowych dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego

Utworzony: 2011-11-24 17:12:21


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego