PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne


O inwestycji

Przedmiotem przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przez władze samorządowe w Wąbrzeźnie jest zaprojektowanie, budowa, finansowanie i eksploatacja budynku mieszkalnego w formie partnerstwa publiczno-prywatnego w mieście Wąbrzeźno, ul. Macieja Rataja, na działce nr 19/5. Zakres inwestycji obejmuje także zagospodarowanie terenu wokół budynku mieszkalnego, a w szczególności wykonanie drogi, chodnika, placu zabaw, wiaty na śmietnik oraz odwodnienie terenu.

Budowa budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu obejmuje w szczególności:

  • Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego inwestycji,
  • Budowę zaprojektowanego budynku,
  • Wykonanie infrastruktury technicznej: przyłącza wody i sieć wodociągową ppoż., przyłącza kanalizacji sanitarnej, oświetlenia budynku,
  • Zagospodarowanie terenu: śmietnik, plac zabaw, zieleń, roboty odwodnieniowe,
  • Budowę drogi i chodnika.

 

Przewidywane dane wielkościowe przedmiotowej inwestycji:

  • Powierzchnia zabudowy – ok. 570,00 m2,
  • Powierzchnia użytkowa mieszkań – ok. 1 010,00 m2,
  • Kubatura budynku – ok. 6 154,00 m3,
  • Liczba mieszkań w budynku – 30 (w tym: 10 mieszkań jednopokojowych o pow. ok. 25 m2, 15 mieszkań dwupokojowych o pow. ok. 35 m2 oraz 5
  • mieszkań dwupokojowych o pow. ok. 45 m2).

 

Szczegóły dotyczące inwestycji zostały zawarte w memorandum informacyjnym - pobierz

Utworzony: 2014-02-21 15:01:53


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego