PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Aktualności

  • 11.03.2014 r. władze Gminy ogłosziły poraz drugi postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa dudynku mieszkalengo w formie ppp w Wąbrzeźnie". I tym razem postępowanie unieważniono, gdyż nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

 

  • 17.01.2014 r. w zostało ogłoszone postępowanie na wybór partnera prywatnego, w trybie dialogu konkurencyjnego, do realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Budowa budynku mieszkalnego w formie ppp w Wąbrzeźnie”. Pełna treść ogłoszenia – pobierz. Niestety z powodu niewpłyniecia żadnej oferty postępowanie zostało unieważnione.
     
  • W gminie Wąbrzeźno podjęto wiele działań przygotowawczych do ogłoszenia naboru na partnera prywatnego do realizacji ww. inwestycji. Przeprowadzono weryfikację programu funkcjonalno-użytkowego projektu oraz założenia uwarunkowań formalno-prawnych, zorganizowano forum inwestorów, podczas którego zaprezentowano przedsięwzięcie i zachęcano przedsiębiorców do współpracy przy jego realizacji.

Utworzony: 2014-02-21 15:12:08


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego