PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

  • 2 marca 2015 r. zakończył się nabór wniosków w postępowaniu na wybór partnera prywatnego do realizacji inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego pn. Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie. Swoje oferty przedstawiły 2 podmioty prywatne: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. oraz JHM Development S.A. Wkrótce władze miasta i gminy Pleszew rozpoczną  negocjacje z inwestorami dotyczące warunków współpracy.

 

  • 6 lutego 2015r. podmiot publiczny – Miasto i Gmina Pleszew - wszczął postępowanie na wybór partnera prywatnego, zamieszczając na własnej stronie internetowej ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane oraz opis potrzeb i wymagań podmiotu publicznego. Wyboru partnera prywatnego Pleszew dokona w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o Koncesji na roboty budowlane i usługi (Dz. U. z 2009 r. Nr 19 poz. 101 z poźn. zm.). 

Szczegóły ogłoszenia

 

Utworzony: 2015-02-09 10:36:08


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego