PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne


O inwestycji

W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pt. „Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie” Miasto i Gmina Pleszew poszukuje partnera prywatnego, który zaprojektuje, wybuduje, sfinansuje budowę oraz będzie utrzymywać w sprawności technicznej budynek mieszkalno-użytkowy pobierając pożytki ze sprzedaży i wynajmu powierzchni na cele komercyjne (świadczenie usług), a także z tytułu opłat za dostępność.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie o kubaturze 40 000 m3, powierzchni całkowitej 12 000 m2, w tym powierzchnia mieszkań 4750,8 m2 i powierzchnia usług 1500 m2. Wartość inwestycji szacowana jest na ponad 19 mln zł.

Szczegóły inwestycji w memorandum informacyjnym  - pobierz

Obiekt cechować będzie atrakcyjne położenie przy głównym ciągu komunikacyjnym, pomiędzy osiedlem mieszkaniowym a centrum miasta, w centralnej części osiedla, na styku z dużymi terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Władze miasta zakładają, że projekt wpłynie pozytywnie na estetykę, wizerunek i ład przestrzenny miasta oraz przyczyni się pośrednio do zwiększenia zaangażowania podmiotów prywatnych w rozwój podstawowej infrastruktury technicznej, która służyć będzie ogółowi obywateli.

Miasto i Gmina Pleszew położone są w centralnej Polsce, w południowej części Wielkopolski na Wysoczyźnie Kaliskiej. Odległość od stolicy województwa –Poznania, wynosi ok 100 km, od Kalisz -30 km.

 

Utworzony: 2014-02-21 13:52:31


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego