PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Aktualności

 • 16.02.2015 r. w gminie Bobolice zakończono nabór wniosków o zawarcie umowy o ppp na realizację inwestycji pn. " Budowa Domu Późnej Starości z zagospodarowaniem terenu w formule ppp". Firmą zainteresowaną przedsięwzięciem jest Warbud PPP2 Sp. z o.o., która jako jedyna złożyła ofertę. W najbliższym czasie Strony przystąpią do negocjacji warunków współpracy.

 

 • 17.11.2014 r. władze gminy Bobolice ponownie ogłosiły postępowanie na wybór partnera prywatnego do realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa Domu Późnej Starości z zagospodarowaniem terenu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego na terenie Gminy Bobolice". Termin składnia ofert upływa 16.02.2015r.                                                                                                                                                                     Szczegóły ogłoszenia                                                                                                                                                                                            
 • 21.07.2014 r. Gmina Bobolice ogłosiła postępowanie na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa Domu Późnej Starości z zagospodarowaniem terenu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego na terenie Gminy Bobolice”. Czas składania ofert upływa 09.09.2014 r. o godz 11:00. Ogłoszenie wraz z załącznikami pobierz.

 

 • 25.03.2014 r. odbyło się spotkanie informacyjne władz gminy Bobolice z potencjalnymi inwestorami w związku z planowanym przedsięwzięciem pn. Budowa Domu Późnej Starości z zagospodarowaniem terenu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego na terenie gminy Bobolice. Celem spotkania było zapoznanie przedsiębiorców z założeniami  zaplanowanej inwestycji oraz uzyskanie opinii na temat warunków i możliwości udziału firm w postępowaniu na wybór partnera prywatnego do realizacji projektu w formule ppp.

 

Wywiad z Panią Mieczysławą Brzozą, Burmistrzem Bobolic

Jak Pani Burmistrz ocenia spotkanie z potencjalnymi inwestorami podczas Forum dla Inwestorów, które miało miejsce w dniu 25.03.2014r.? Czy planowane przez samorząd do realizacji w formule ppp przedsięwzięcie budowy domu dla osób starszych w Bobolicach spotkało się zainteresowaniem przedsiębiorców?

 Forum inwestorów, jako niezbędny element procedury realizacji przedsięwzięcia w formule ppp, pozwoliło nam na bezpośredni kontakt z potencjalnymi wykonawcami. Wychodząc naprzeciw preferencjom oraz mając na względzie szerszy dostęp do rynku inwestorów oraz bazując na doświadczeniu doradców, którzy w ramach nagrody głównej uzyskanej przez gminę Bobolice w Konkursie 3P wspierają gminę w przygotowaniach do realizacji przedsięwzięcia, Forum zorganizowaliśmy w Warszawie.

Celem spotkania było poznanie stanowiska inwestorów na temat planowanej przez Gminę inwestycji, a także ich analiza realności przedsięwzięcia. Planowana inwestycja spotkała się ze stosunkowo dużym zainteresowaniem. W spotkaniu wzięli udział znaczący przedsiębiorcy z wielu branż: doradczych, budowlanych, finansowych, jak również firmy zajmujące się kompleksową opieką nad osobami starszymi i niesprawnymi ruchowo. Stanowiska firm biorących udział w Forum, uzmysłowiły nam ich preferencje i oczekiwania w zakresie obopólnego podziału zadań i ryzyk.

Co było przedmiotem największego zainteresowania inwestorów ? 

Dyskusja skupiła się wokół kwestii dotyczących wielkości planowanej inwestycji z punktu widzenia popytu na oferowane usługi oraz ich ceny. Inwestorzy poddali pod rozwagę zakres wkładu rzeczowego Gminy w planowane przedsięwzięcie - działka z uwzględnieniem ewentualności sprzedania przedmiotowej nieruchomości i zainwestowania uzyskanych środków w działania ppp. Podnoszono również kwestię możliwości dopłat ze strony Gminy, mając na względzie zapewnienie opłacalności przedsięwzięcia z punktu widzenia partnera prywatnego.

Uzyskane wskazówki i wnioski pomogą nam zweryfikować zamierzenia ze względu na bardzo istotne dla wykonalności projektu, elementy. Rozważania skłoniły nas do zastanowienia się nad ewentualną modyfikacją projektu, wkładu własnego Gminy oraz wprowadzenia standaryzacji usług w celu skierowania oferty do szerszej grupy ludzi w zależności od ich możliwości finansowych.

Jakie będą kolejne Państwa działania w ramach przygotowań do realizacji tego projektu ppp? Jak obecnie przedstawia się harmonogram prac związanych z tym projektem ppp ? 

Aktualnie jesteśmy na etapie przygotowania procedury wyboru partnera prywatnego. Oczekujemy na indywidualne konsultacje z inwestorami, którzy byliby zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji w celu podjęcia współpracy.

Bardzo cennym wskaźnikiem oceny przedsięwzięcia jest opinia społeczna. W celu uzyskania opinii mieszkańców w zakresie zasadności realizacji tego typu inwestycji na terenie naszej Gminy, planujemy przeprowadzić konsultacje społeczne. Planujemy również spotkanie informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami gminy Bobolice w dniu 30-04-2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bobolicach, aby móc indywidualnie odpowiedzieć na nurtujące mieszkańców pytania, oraz wyjaśnić zagadnienia dotyczące realizacji planowanej inwestycji w formule ppp.

Czy myśli Pani Burmistrz już o innych przedsięwzięciach, które mogłyby zostać przeprowadzone w formule ppp?

Gmina Bobolice bardzo poważnie podchodzi do możliwości realizacji zadań w formule ppp. Od dłuższego czasu realizujemy, w różnym stopniu zaawansowania, jeszcze dwa projekty :

1.Budowa Zakładu przetwórstwa i chłodnictwa rolno – spożywczego oraz skup płodów rolnych i runa leśnego z infrastrukturą techniczną w Bobolicach

2.Budowa i zarządzanie zapleczem hotelowym dla obiektów sportowych wraz z częścią komercyjną w Bobolicach.

Mając na uwadze aktualną sytuację w kraju oraz możliwości inwestycyjne samorządów uważam, że w najbliższej przyszłości partnerstwo publiczno-prywatne stanie się znaczącym instrumentem realizacji inwestycji w samorządach. Pomimo tego, iż na terenie województwa zachodniopomorskiego formuła ppp w realizacji inwestycji publicznych nie jest wykorzystywana, gmina Bobolice upatruje w niej możliwości, które mogłyby stać się motorem do rozwoju gospodarczego naszej Gminy.

 

 • W dniu 25 marca 2014 r. w godzinach 13.00-16.00 w Warszawie, w budynku Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przy ul. Pańskiej 77/79 (wejście od ul. Pańskiej 81/83, przez recepcję)  odbędzie się  Forum dla Inwestorów, w trakcie którego zostaną zaprezentowane szczegóły dotyczące inwestycji pn. Budowa Domu Późnej Starości z zagospodarowaniem terenu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego na terenie gminy Bobolice.
  Firmy zainteresowane planowanym przedsięwzięciem mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w Forum dzwoniąc na numer telefonu: 22 6997001 – 03 lub przesyłając informację na adres mailowy: pelka@inves.pl . Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 21 marca2014 r.
  Wszelkich informacji na temat Forum Inwestorów udziela Pan Kacper Kozłowski, doradca w Investment Support, kozlowski@inves.pl .

  Zaproszenie na Forum Inwestorów

Utworzony: 2014-03-20 10:30:46


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego