PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Kontakt

Urząd Miejski w Bobolicach
ul. Ratuszowa 1
76-020 Bobolice

Osoba do kontaktu:
Grażyna Wiater-Ubysz
Zastępca Burmistrza
tel. 94 34 58 401
e-mail: inwestycje@bobolice.pl
www.bobolice.pl

InvestmentSupport
ul. Srebrna 16 lok. 202
00-810 Warszawa
www.inves.pl

Osoba do kontaktu:
Kacper Kozłowski
Doradca
tel.: 501 010 186, 22 699 70 01
e-mail: kozlowski@inves.pl

 

 

 

Utworzony: 2014-03-20 10:42:24


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego