PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Aktualności

  • W postępowaniu na wybór partnera prywatnego trwa dialog konkurencyjny, w którym udział bierze jeden wykonawca- firma DROBUD. Strony dialogu mają do wypracowania optymalny model realizacji przedsięwzięcia. Pierwsza runda rozmów odbyła się 30.01.2015 r.

 

  • W odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 10.09.2014 r. wpłynął jeden wniosek od partnera prywatengo zainteresowanego realizacją przedsięwzięcia ppp - budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla Krzywinia, Jerki i Łuszkowa. Obecnie trwa ocena wniosku.

 

  • 10.09.2014 r. zostało ogłoszone postępowanie, w trybie dialogu konkurencyjnego, na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne narzędziem kompleksowej realizacji zadania własnego gminy Krzywiń w zakresie gospodarki ściekowej w obszarze miasta Krzywiń oraz miejscowości Jerka i Łuszkowo”. Zadaniem partnera prywatnego będzie zaprojektowanie, zbudowanie i sfinansowanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej, a następnie eksploatowanie powstałej infrastruktury. Szacunkowa wartość inwestycji to 26,8 mln zł. Termin składania ofert upływa 7 listopada 2014 r.                                                          

     Szczegóły ogłoszenia - pobierz.

  • Zakończono etap analityczny przedsięwzięcia ppp – budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla Krzywinia, Jerki i Łuszkowa. Obecnie trwają prace nad projektem ogłoszenia oraz pozostałych dokumentów w celu opublikowania postępowania na wybór partnera prywatnego. Termin ogłoszenia zostanie wkrótce ustalony i podany do publicznej wiadomości.

 

  • W dniu 28.03.2014 r. odbyło się się spotkanie informacyjne władz gminy Krzywiń z potencjalnymi inwestorami w związku z planowanym przedsięwzięciem pod nazwą: Ppp narzędziem kompleksowej realizacji zadania własnego gminy Krzywiń w zakresie gospodarki ściekowej w obszarze miasta Krzywiń oraz miejscowości Jerka i Łuszkowo. Celem Forum dla Inwestorów było przedstawienie założeń przedsięwzięcia, jego promocja oraz uzyskanie opinii na temat warunków i możliwości udziału firm w postępowaniu na wybór partnera prywatnego do realizacji projektu ppp.

    Memorandum Informacyjne.

Utworzony: 2014-03-31 10:42:08


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego