PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Krzywiń
ul. Rynek 1
64-010 Krzywiń
www.krzywin.pl

Osoba do kontaktu:
Maciej Gubański
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
tel. 65 517 05 25
e-mail: mgubanski@tlen.pl

InvestmentSupport
ul. Srebrna 16 lok. 202
00-810 Warszawa
www.inves.pl

Osoba do kontaktu:
Kacper Kozłowski
Doradca
tel.: 501 010 186, 22 699 70 01
e-mail: kozlowski@inves.pl

 

 

 

 

 

Utworzony: 2014-03-31 10:48:40


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego