PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne


O inwestycji

Miasto Kędzierzyn-Koźle planuje do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przedsięwzięcie pn. Budowa Targowiska Miejskiego przy ulicy Damrota w Kędzierzynie-Koźlu.

Przedmiotem projektu ppp jest przygotowanie i oddanie do użytkowania nowoczesnego miejsca do prowadzenia działalności handlowej.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków lokalowych i infrastrukturalnych oraz uporządkowanie zabudowy Targowiska, co w efekcie przyczyni się do efektywniejszego wykorzystania tego miejsca.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę obiektów budowlanych - prefabrykowanych kontenerów o funkcji handlowej, które:

  • stanowić będą otwarte oraz zamknięte stanowiska handlowe (niepodpiwniczone, parterowe);
  • zostaną wykonane z gotowych elementów konstrukcji stalowej oblicowanej płytami warstwowymi, przy czym:

- w przypadku stanowisk otwartych - zakłada się ich zadaszenie poprzez zastosowanie kratownic, rygli oraz słupów posadowionych na gruncie za pośrednictwem żelbetowych stóp fundamentowych;

- w przypadku prefabrykowanych kontenerów handlowych zamkniętych - zakłada się ich posadowienie na gruncie za pośrednictwem płyty betonowej zbrojonej konstrukcyjnie;

  • zostaną wyposażone w indywidualną instalację elektryczną oraz instalację wodno-kanalizacyjną.

Łączna ilość stanowisk stałych (otwartych i zamkniętych) wynosi 82. Teren ma być oświetlony oraz utwardzony kostką brukową.   

Projekt ppp ma być realizowany na działkach usytuowanych na terenie jednostki planistycznej  Śródmieście, u zbiegu ulic Konstantego Damrota i Powstańców Śląskich. Obejmuje on zasięgiem działki o nr ewidencyjnych 1031/11, 1034/2, 1029/2, 1028/2, 1027/12 o łącznej powierzchni 0,2956 ha.

Miasto posiada uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr IX/98/2003 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 22 maja 2003 r.). Obszar inwestycji znajduje się na terenie jednostki planistycznej F- Kędzierzyn Śródmieście – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych o szczególnej koncentracji usług użyteczności publicznej (MWU1). Obszar inwestycji znajduje się w strefie konserwatorskiej oraz strefie ochrony układów urbanistycznych

Miejsce planowanej inwestycji

Utworzony: 2014-03-18 13:42:57


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego