PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

W dniu 11.02.2013 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła drugą edycję Konkursu 3P, będącego częścią realizowanego projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”. Celem Konkursu było wyłonienie 5 przedsięwzięć ppp, zaplanowanych do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, które zostaną objęte wsparciem doradczym, prowadzącym do wykształcenia dobrych praktyk w zakresie przygotowania, realizacji oraz zarządzania przedsięwzięciami ppp.


Zgodnie z dokumentacją konkursową (do pobrania) nabór zgłoszeń do Konkursu trwał do dnia 05.04.2013 r.  Łącznie wpłynęło 5 zgłoszeń - lista wszystkich zgłoszeń do pobrania.


Do oceny nadesłanych projektów powołano Jury II edycji Konkursu 3P, które w dniu 24.06.2013 r. ogłosiło wyniki, przyznając 4 nagrody główne w postaci nieodpłatnego, kompleksowego wsparcia – stosowanie do potrzeb nagrodzonego przedsięwzięcia.

Laureatami 2.edycji Konkursu 3P zostali:

 • GMINA BORÓW – przedsięwzięcie pt. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Borku Strzelińskim”,
   
 • GMINA KRZYWIŃ – przedsięwzięcie pt. „Partnerstwo Publiczno-Prywatne narzędziem kompleksowej realizacji zadania własnego Gminy Krzywiń w zakresie gospodarki ściekowej w obszarze miasta Krzywiń oraz miejscowości Jerka i Łuszkowo”,
   
 • GMINA BOBOLICE - przedsięwzięcie pt. „Dom Późnej Starości z zagospodarowaniem terenu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”.
   
 • GMINA KĘDZIERZYN-KOŹLE - przedsięwzięcie pt. „Budowa targowiska miejskiego przy ulicy Damrota w Kędzierzynie-Koźlu, 
   

Oprócz nagród głównych Jury Konkursu 3P, wzorem pierwszej edycji Konkursu,  zdecydowało o przyznaniu wszystkim podmiotom, które przystąpiły do Konkursu 3P wyróżnienia w postaci możliwości nieodpłatnego uczestnictwa w wizycie studyjnej w krajach Unii Europejskiej o rozwiniętym rynku ppp.

W dniu 3 października 2013 r. w Pałacu Lubomirskich w Warszawie odbyła się Gala finałowa Konkursu 3P, podczas której nastąpiło uroczyste wręczenie nagród laureatom II edycji Konkursu. Zapraszamy do obejrzenia reportażu z tej uroczystości – do pobrania

 

Utworzony: 2013-02-11 09:51:12


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego