PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 26.07.2012 r. ogłosiła Konkurs 3P na wybór przedsięwzięć planowanych do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym. Celem Konkursu było wyłonienie 5 przedsięwzięć ppp, które zostaną objęte wsparciem doradczym, prowadzącym do wykształcenia dobrych praktyk w zakresie przygotowania, realizacji oraz zarządzania przedsięwzięciami ppp.

Zgodnie z dokumentacją konkursową (do pobrania) nabór zgłoszeń do Konkursu trwał do dnia 01.10.2012 r.  Łącznie wpłynęło 10 zgłoszeń - lista wszystkich zgłoszeń do pobrania.

Do oceny nadesłanych projektów powołano Jury Konkursu 3P, które w dniu 13.12.2012 r. ogłosiło informację o przyznaniu 4 nagród głównych w postaci nieodpłatnego, kompleksowego wsparcia – stosowanie do potrzeb nagrodzonego przedsięwzięcia.

Laureatami Konkursu 3P zostali:

  1. Gmina Miasto Wąbrzeźno – Budowa budynku mieszkalnego w formie ppp,
  2. Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o.o. – Przebudowa i rozbudowa Szpitala Św. Michała Archanioła w Łańcucie,
  3. Miasto i Gmina Pleszew – Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie,
  4. Gmina Kędzierzyn-Koźle – Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi.
     

Oprócz nagród głównych Jury Konkursu 3P zdecydowało o przyznaniu wszystkim podmiotom, które przystąpiły do Konkursu 3P wyróżnienia w postaci możliwości nieodpłatnego uczestnictwa w wizycie studyjnej w krajach Unii Europejskiej o rozwiniętym rynku ppp. 
 

W dniu 19 kwietnia 2013 r. w Pałacu Lubomirskich w Warszawie odbyła się Gala finałowa Konkursu 3P, podczas której nastąpiło uroczyste wręczenie nagród laureatom I edycji Konkursu. Zapraszamy do obejrzenia reportażu z tej uroczystości - do pobrania

Utworzony: 2013-02-08 11:22:13


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego