PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

W ramach projektu systemowego PARP pt. "Partnerstwo publiczno-prywatne" przeprowadzone zostały 4 ogólnopolskie konkursy, których celem było upowszechnienie i promocja innowacyjnego podejścia instytucji publicznych do realizacji zadań w formule ppp.

Konkursy organizowane były dla podmiotów publicznych, które zdecydowały się zastosować formułę ppp w swojej działalności. Wybrane w konkursie i uznane za potencjalnie modelowe projekty ppp, otrzymały nagrodę w postaci wsparcia eksperckiego obejmującego doradztwo niezbędne do ich poprawnego wdrożenia. Obok nagród w postaci wparcia eksperckiego, zgłoszone do konkursu projekty ppp uzyskały wyróżnienie dające możliwość uczestnictwa przedstawicieli wybranego podmiotu w wizycie studyjnej podejmującej problematykę ppp w krajach UE, posiadających doświadczenie w realizacji tego typu przedsięwzięć.

Wszystkie edycje Konkursu 3P zostały rozstrzygnięte.

Więcej informacji o wynikach I edycji Konkursu 3P – link.

Więcej informacji o wynikach II edycji Konkursu 3P - link

Więcej informacji o wynikach III edycji Konkursu 3P -link

Więcej informacji o wynikach IV edycji Konkursu 3P – link

 

Utworzony: 2012-08-07 10:48:01


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego