PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Kontakt dla mediów

W celu uzyskania informacji na temat projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1.3, zapraszamy do kontaktu:

Jakub Zajdel - jakub.zajdel@consultingandmore.pl

Poniżej znajdą Państwo materiały do pobrania m.in.: materiały graficzne oraz informacje o naszych działaniach.

Logotyp projektu

Logo PPP z napisami - Corel
Logo PPP bez napisów - Corel
Logo PPP z napisami - PDF
Logo PPP bez napisów - PDF

Utworzony: 2011-11-26 15:50:00


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego