PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

 

O inwestycji

Przedmiotem przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński” jest zaprojektowanie, budowa oraz eksploatacja oczyszczalni ścieków oraz instalacji osuszania osadów zlokalizowanej w miejscowości Borek Strzeliński.

Szczegóły dotyczące inwestycji zostały zawarte w memorandum informacyjnym
pobierz PL.
pobierz ENG

Gmina Borów jest zainteresowana pozyskaniem opinii potencjalnych inwestorów dot. warunków, na jakich przedsiębiorcy byliby zainteresowani udziałem w postępowaniu na wybór partnera prywatnego do realizacji ww. przedsięwzięcia. Wartość inwestycji szacowana jest na poziomie 3-4,5 mln zł.

Intencją samorządu jest przede wszystkim skuteczne rozwiązanie problemu oczyszczania ścieków i gospodarki osadami w świetle ograniczoności środków własnych Gminy. Dlatego decyzja o realizacji przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego jest przejawem poszukiwania optymalnej metody zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy przy założeniu racjonalnego dysponowania budżetem.

Miejsce planowanej inwestycji

Utworzony: 2014-02-26 15:45:48


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego