PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Aktualności

  • Gmina Borów coraz bliżej uruchomienia postępowania na wybór inwestora prywatnego. Zakończył się bowiem etap analityczny projektu ppp i przygotowana została pełna dokumentacja postępowania. Wkrótce władze Gminy ustalą termin publikacji ogłoszenia i podadzą go do publicznej wiadomości.

 

  • W dniu 11 lutego 2014 r. odbyło się spotkanie informacyjne władz gminy Borów w związku z planowaną inwestycją pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński. Celem spotkania było zapoznanie potencjalnych inwestorów z założeniami przedsięwzięcia zaplanowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego oraz uzyskaniem opinii przedsiębiorców na temat warunków i możliwości ich udziału w postępowaniu na wybór partnera prywatnego do realizacji projektu ppp.

Do pobrania:

 

  • Władze samorządu są zainteresowane uzyskaniem opinii mieszkańców gminy Borów odnośnie planowanej inwestycji pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński, a także zebraniem informacji o stanie wiedzy mieszkańców o formule ppp. W tym celu są prowadzone na bieżąco otwarte konsultacje społeczne za pośrednictwem – ankieta.

Utworzony: 2014-02-26 17:22:18


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego