PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Kontakt

Urząd Gminy Borów
ul. Konstytucji 3 Maja 22
57-160 Borów

Osoba do kontaktu:
Mariusz Majewski
Sekretarz Gminy Borów
tel. 71 39 33 221 w. 31
e-mail: sekretarz@borow.ug.gov.pl

Aleksandra Engel
Inspektor ds. Zamówień publicznych
i rozwoju gminy
tel. 71 39 33 221.w.54
e-mail: przetargi@borow.ug.gov.pl

Collect Consulting S.A.
Osoba do kontaktu
Małgorzata Okularczyk
Opiekun projektu
e-mail: m.okularczyk@collect.pl, borek_strzelinski@collect.pl
tel. 32 203 20 53 w.23

Utworzony: 2014-02-26 15:36:11


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego