PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

W związku z realizacją projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne” zostały ogłoszone następujące postępowania, których celem jest wyłonienie wykonawcy usług zaplanowanych zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

Data ogłoszenia Przedmiot ogłoszenia Link do ogłoszenia Status ogłoszenia
10.10.2014 Nabór osób do opracowania komentarzy eksperckich do zagranicznych publikacji o ppp
 
Anulowane
27.05.2014 Zlecenie przetłumaczenia na język polski 6 zagranicznych pozycji wskazanych w treści ogłoszenia. Pełna treść ogłoszenia – pobierz
 
Zakończone
24.09.2013 Nabór autorów tekstów o tematyce partnerstwa publiczno-prywatnego do współtworzenia publikacji pt. „Biuletyn ppp”. http://ppp.parp.gov.pl/news/read/226?page_id=40&slug=zakonczone-postepowanie-na-wybor-autorow-tekstow-do-publikacji-pt-biuletyn-ppp
 

Zakończone

04.11.2014

Ogłoszenie w sprawie rozeznania rynku w zakresie ceny za opracowanie raportów branżowych dotyczących rynku ppp  

Pełna treść ogłoszenia - pobierz Zakończone
04.11.2014

Ogłoszenie w sprawie rozeznania rynku w zakresie ceny za zebranie i przygotowania danych na temat rynku ppp

Pełna treść ogłoszenia - pobierz Zakończone
04.11.2014

Opracowanie pisemnych komentarzy eksperckich do wybranych publikacji

Pobierz Zakończone
21.05.2015 Opracowanie metodologii komparatora na potrzeby rynku ppp w Polsce Pełna treść ogłoszenia – pobierz Zakończone

 

Utworzony: 2013-10-31 15:45:35


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego