PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

W dniu 24 października 2014 r., odbyła się internetowa transmisja debaty ekspertów, poświęconej instrumentom finansowym dla rynku ppp.

W debacie wzięli udział:

  • Witold Grzybowski, ekspert w dziedzinie partnerstwa publiczno-prywatnego,
  • Agnieszka Kalisiewicz, ekspertka partnerstwa publiczno-prywatnego w Departamencie Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki,
  • Bartosz Mysiorski, Wiceprezes Zarządu Fundacji Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,
  • Tomasz Sawicki, ekspert w Departamencie Finansowania Strukturalnego Banku Gospodarstwa Krajowego;
     

Debatę poprowadziła Ewa Ivanova, dziennikarka Dziennika Gazeta Prawna.

Zapraszamy do obejrzenia debaty!

00:00:00 Przedstawienie tematu spotkania, przedstawienie gości.

00:02:02 Dlaczego w Polsce mimo tego, że mamy od ponad pięciu lat instrumenty prawne, które pozwalają na finansowanie partnerstwa publiczno-prywatnego (…) istnieje dysproporcja pomiędzy ilością ogłaszanych projektów, a takich, które kończą się finalnie kontraktem(….) z czego wynika ta dysproporcja?

00:08:18 Czy instrumenty finansowe wspierające ppp powinny być tworzone i w jakim zakresie?

00:13:53 Internauci, którzy przyglądają się naszej dyskusji zadali interesujące pytanie: „jeżeli projekt nie jest bankowalny, czyli bank nie chce dać kredytu na inwestycję to dlaczego państwo ma brać na siebie ryzyko gwarancji realizacji takiego przedsięwzięcia?”

00:18:32  Jeden z internautów zadał takie pytanie: „Kiedy w końcu będzie przygotowana strategia rozwoju naszego kraju w zakresie ppp? Czy Państwa zdaniem potrzebna jest taka strategia?

00:57:56 A jakie instrumenty finansowe pomogłyby w rozwoju ppp w Polsce? Jakie mogłyby zdynamizować rynek?

01:18:57 Czy nie lepiej byłoby się zastanowić, jak pomóc stronie publicznej spłacać potencjalne zadłużenie wobec partnera prywatnego? Dużo przedsięwzięć ppp upada po partner publiczny nie ma pieniędzy w budżecie lub boi się, że nie będzie miał na spłatę całkowitego zadłużenia

01:24:15 Jakie mamy wzorce zagraniczne, jeśli chodzi o instrumenty finansowe, i które z tych wzorców powinniśmy rozważyć  i adaptować na rynek polski Państwa zdaniem? Czy są te instrumenty?

Utworzony: 2014-11-14 10:27:48


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego