PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

W dniu 6 grudnia 2013 r., w godzinach 10.00 – 11.30 odbyła się kolejna z cyklu debat eksperckich zorganizowanych w ramach projektu systemowego PARP pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne”. Debata była poświęcona ekonomicznym i finansowym uwarunkowaniom planowania przedsięwzięć w formule ppp.

W debacie, którą poprowadziła Ewa Ivanova, dziennikarka Dziennika Gazety Prawnej, wzięli udział:

 • Mariusz Bryła, ekspert ds. finansowo-ekonomicznych firmy Collect Consulting S.A; 
   
 • Joanna Budzińska-Lobnig, ekspert w zakresie organizacji i strukturyzacji finansowania projektów inwestycyjnych, dyrektor inwestycyjny w Polskich Inwestycjach Rozwojowych (PIR); 
   
 • Tomasz Sawicki, ekspert w Departamencie Finansowania Strukturalnego Banku Gospodarstwa Krajowego; 
   
 • dr Katarzyna Sobiech-Grabka, ekspertka w zakresie ppp, kierownik Podyplomowych Studiów „Przygotowanie i zarządzanie projektami partnerstwa publiczno-prywatnego” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; 

   

Zapraszamy do obejrzenia debaty.

00:00:00 Przedstawienie tematu spotkania, przedstawienie gości.

00:02:03 Kiedy można przyjąć, że metoda partnerstwa publiczno-prywatnego jest bardziej opłacalna dla realizacji inwestycji? Jak możemy to badać? Jakie narzędzia należy wykorzystywać?  

00:13:10 Jak przekonać samorządy, że opłata za dostępność jest niezbędna w wielu typach przedsięwzięć ppp?

00:29:25 Jak znaleźć punkt wspólny (kompromis) pomiędzy perspektywą samorządów i perspektywą przedsiębiorców w zakresie realizacji przedsięwzięć ppp?

00:43:38 Obecnie analizy przedrealizacyjne nie są obligatoryjne w przeciwieństwie do regulacji obowiązujących przed 2008 r. Jak porównać spojrzenie na finansowanie przedsięwzięć ppp samorządów i przedsiębiorców?

00:53:40 Trzeci partner ppp – bank odgrywa niebagatelną rolę. Czy nasze przepisy są wystarczające dobrze skonstruowane by zagwarantować trzeciemu partnerowi – bankowi pewną pozycję i wpływ na projekt, w który się też angażuje? Na ile rynek bankowy jest obecnie gotowy na uczestniczenie w tego typu przedsięwzięciach?

01:17:05 Jaki powinien być udział Państwa w realizacji i finansowaniu przedsięwzięć ppp? Pojawiają się opinie, że Państwo powinno za pomocą różnych instrumentów wspierać  realizacje w tej szczególnej metodzie.

01:29:00 Podsumowanie.

 

Utworzony: 2013-12-05 11:40:11


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego