PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

 16 maja 2013 r. odbyła się internetowa debata ekspertów partnerstwa publiczno-prywatnego zatytułowana „PPP-Prawo i Praktyka”, poświęcona uwarunkowaniom realizacji wspólnych przedsięwzięć infrastrukturalnych władz publicznych i biznesu. Była to druga z cyklu debat eksperckich zorganizowanych w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

W debacie wzięli udział:

  • dr Rafał Cieślak - radca prawny, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak i Kordasiewicz,

  • Maciej Dobieszewski - radca prawny, naczelnik wydziału w MG, ekspert i autor publikacji w obszarze ppp,

  • Grzegorz Lang - radca prawny, ekspert PKPP Lewiatan, ekspert Komisji Europejskiej w Grupie ekspertów ds. zamówień publicznych,

  • Bartosz Korbus - Koordynator projektu systemowego „Partnerstwo publiczno-prywatne” ze strony partnera projektu – Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,

  • Małgorzata Kuś-Konieczna - Koordynatorka projektu systemowego PARP "Partnerstwo publiczno-prywatne".

Celem debaty było zarysowanie zakresu obowiązywania poszczególnych regulacji mających znaczenie dla przedsięwzięć publiczno-prywatnych i określenie dopuszczalności zastosowania poszczególnych ustaw i rozwiązań stosowanych w dotychczasowej praktyce.

W trakcie debaty eksperci partnerstwa publiczno-prywatnego podjęli próbę oceny polskiego rynku ppp, odpowiadając na pytania:

00:00:00 W jaki sposób należy ocenić rozwój ppp w Polsce? Czy mamy odczynienia z boomem w tym sektorze? Czy wykorzystujemy swoją szansę?


00:27:51 Czy jest obowiązek stosowania instrumentów prawnych dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego (tj.: Ustawa o PPP, Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi) Na ile nowe ustawy są „samowymuszalne" a na ile można swobodnie wybrać inną podstawę prawną współpracy?


00:52:38 W którym sektorze partnerstwo publiczno-prywatne się rozwija, a w którym się nie rozwija? Czy rynek ppp, który się rozwija w Polsce jest typowy dla rynków europejskich?


01:20:01 Jak samorządy powinny sobie radzić z oceną planowanego przedsięwzięcia ppp pod kątem zadania publicznego?


01:25:53 Jakie są tendencje na rynku ppp na świecie i czy płyną dla nas wnioski z tego stanu rzeczy?

 

Zachęcamy do obejrzenia nagarnia z debaty.

Utworzony: 2013-10-31 15:00:14


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego