PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

W dniu 20 września 2013 r. odbyła się trzecia z cyklu debat eksperckich zorganizowanych w ramach projektu systemowego PARP pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne”. Temat tejże debaty brzmiał: „PPP-Termomodernizacja w praktyce”. Spotkanie było poświęcone praktyce realizacji projektów, które zmierzają do oszczędności cieplnej oraz energii elektrycznej, na przykładzie projektu Gminy Karczew.

 

W debacie, którą poprowadziła Ewa Ivanova, dziennikarka Dziennika Gazety Prawnej, wzięli udział:

  • dr Rafał Cieślak – radca prawny, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz,
  • Agnieszka Kalisiewicz – ekspertka partnerstwa publiczno-prywatnego w Departamencie Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki,
  • Ewelina Łagoda – ekspertka partnerstwa publiczno-prywatnego w Departamencie Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki,
  • Marek Tobiacelli – Dyrektor działu efektywności energetycznej Siemens Polska Sp. z o.o., 
  • Bartłomiej Tkaczyk –  Zastępca Burmistrza Karczewa,
  • Małgorzata Pajek – Skarbnik Karczewa.

 

W trakcie debaty eksperci i praktycy z zakresu ppp dyskutowali o uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

00:00:00 Przedstawienie tematu spotkania, przedstawienie gości.

00:03:17 Jak wygląda sytuacja na rynku ppp w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem projektów termomodernizacyjnych?

00:09:04 Dlaczego mimo wszystkich korzyści, które przemawiają za realizacją termomodernizacji w formule ppp, tak naprawdę w Polsce mamy cztery gminy, które zdecydowały się na taki model finansowania inwestycji. Dlaczego jest on tak mało popularny?

00:11:47 W jaki sposób Ministerstwo Gospodarki stara się propagować ideę ppp w praktyce?

00:20:48 Chciałabym poprosić przedstawicieli samorządu o to, aby przedstawili swój punkt widzenia. Czy w projektach, które Państwo realizowaliście, mogliście Państwo liczyć na wsparcie jakiekolwiek administracji publicznej? Czy dla Państwa nie byłoby lepiej, gdyby administracja publiczna realizowała więcej projektów pilotażowych, tak żebyście Państwo mogli się na tych projektach uczyć? Jakie są tendencje na rynku ppp na świecie i czy płyną dla nas wnioski z tego stanu rzeczy?

00:27:47 Jak samorządy oceniają to, że część komentatorów, publicystów uważa, że projekty realizowane w Polsce są zbyt małe? Czy z Państwa punktu widzenia taka metoda, tzw. „polityka małych kroczków" ma sens? Dlaczego Państwo na metodę testowania na małych projektach decydujecie się w pierwszej kolejności?

00:30:08 Jak Państwo nawiązywaliście dialog z mieszkańcami? Czy mają oni świadomość tego, że ten projekt że jest realizowany przez przedsiębiorcę (przyp. red. : partnera prywatnego)? Jak Państwo przekonaliście do tej metody (przyp. red. : ppp) mieszkańców, bo rozumiem, że wymaga to aprobaty opinii publicznej lokalnej?

00:33:01 Kiedy tak naprawdę gminy powinny się decydować na realizację termomodernizacji właśnie w formule ppp? Czy można sformułować taką tezę, że przy każdym projekcie, który dotyczy budynków użyteczności publicznej: szkół, przychodni, szpitali, ratusza można sięgać po ppp, czy musi to być jakiś wyjątkowy projekt?

00:36:21 Kiedy samorząd powinien postawić na metodę realizacji w formie ppp?

00:39:46 Jakie jest zainteresowanie po stronie przedsiębiorców udziałem w tego typu projektach? Jak Państwo jako przedsiębiorcy oceniacie ryzyko w tego typu projektach?

00:47:23 Jak przekonać przedsiębiorców do tego, żeby byli zainteresowani współpracą? W jaki sposób szukaliście kontaktu z przedsiębiorcami? Jak szukać na rynku partnerów, którzy byliby zainteresowani udziałem w tego typu przedsięwzięciu?

00:54:05 Jak Państwo zorganizowaliście projekt (przyp. red. : ppp) wewnętrznie, we własnej gminie? Czy powstała jakaś wyspecjalizowana komórka (przyp. red. : w zakresie ppp)? Czy współpracowaliście Państwo
z doradcami zewnętrznymi?

00:57:18 Pytanie do Pani Skarbnik w zakresie kwestii finansowania. Jak Państwo rozważaliście finansowanie właśnie w formie ppp? Jakie widziała Pani plusy i jakie minusy zastosowania tej metody z punktu widzenia finansowego?

01:01:00 A jeśli chodzi o kwestie długu, jak Państwo poradziliście sobie, z tym powiedziałabym twardym orzechem do zgryzienia, z czymś co naprawdę odstrasza większość samorządów przed podejmowaniem tego typów inicjatyw?

01:06:02 Studiujemy ten projekt i przypatrujemy mu się z bliska, stąd pytanie: jaką Pan, panie Mecenasie, rekomendowałby samorządom metodę wyłaniania partnera prywatnego, żeby była jak najszybsza i najskuteczniejsza?

01:09:47 Jak Państwo podzieliliście ryzyka i zadania w projekcie, gdzie znalazł się kompromis, złoty środek?

01:11:53 A jak to wygląda z punktu widzenia partnera prywatnego? Jakie Państwo wzięliście na siebie ryzyka, których się obawialiście najbardziej?

01:14:30 Chciałabym się dopytać, jak oceniane są oferty (przyp. red. : partnerów prywatnych), jak ustalać kryteria oceny ofert, które potem są formułowane. Jak ustalić wagi pomiędzy poszczególnymi kryteriami?

01:18:36 W przypadku gminy Karczew, jak wygląda wynagrodzenie (przyp. red.: dla partnera prywatnego)? Rozumiem, że to właśnie opłata za dostępność?

01:23:16 I chciałabym chyba na tym etapie powrócić do tego momentu, gdzie przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki mówili nam o instrumentach wsparcia, i też o tym, że rozważane są zmiany w zakresie przepisów na poziomie ustawowym i toczą się pracę nad rozporządzeniem, na które tak naprawdę czekają i samorządy, i partnerzy prywatni. Ma ono przesądzać, tak jak będzie wyglądała kwestia podziału ryzyk pomiędzy stronami tych wieloletnich kontraktów. Jak wyglądają prace, na jakim są etapie i kiedy możemy się spodziewać ich efektu finalnego?

01:26:58 Jakie znaczenie ma to rozporządzenie dla praktyki (przyp. red.: ppp) ?

01:30:25 Podsumowanie

Zachęcamy do obejrzenia nagrania z debaty.

Utworzony: 2013-10-31 15:04:50


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego