PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

W dniu 14 grudnia 2011 r. w godzinach 10.00-11.30 odbyła się pierwsza debata medialna z cyklu debat eksperckich, poświęconych tematyce partnerstwa publiczno-prywatnego, przeprowadzona w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne” pn. „PPP w Polsce: znana przeszłość, jaka przyszłość?”

W spotkaniu wzięli udział :

  • Maciej Dobieszewski - Ministerstwo Gospodarki, Departament Regulacji Gospodarczych, Naczelnik Wydziału Prawa Technicznego;
  • Ewa Swędrowska – Dziankowska – Ministerstwo Gospodarki, Departament Instrumentów Wsparcia, Zastępca Dyrektora Departamentu;
  • Dorota Wtulich – Ministerstwo Gospodarki, Departament Instrumentów Wsparcia, Wydział Instytucji Otoczenia Biznesu, Główny Specjalista;
  • Bartosz Korbus – Instytut Partnerstwa Publiczno-prywatnego - Koordynator projektu ze strony Partnera Projektu – Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego;
  • Małgorzata Kuś-Konieczna – Koordynatorka projektu ze strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
  • dr Katarzyna Sobiech-Grabka – Ekspertka w zakresie PPP, Kierownik Podyplomowych Studiów „Przygotowanie i zarządzanie projektami partnerstwa publiczno-prywatnego” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie;
  • dr Rafał Cieślak – Ekspert w zakresie PPP, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak
    & Kordasiewicz.

Obszary problemowe, które były podjęte na debacie to:

00:00:00 W jaki sposób należy ocenić rozwój ppp w Polsce? Czy mamy odczynienia z boomem w tym sektorze? Czy wykorzystujemy swoją szansę?

00:27:51 Czy jest obowiązek stosowania instrumentów prawnych dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego (tj.: Ustawa o ppp, Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi) Na ile nowe ustawy są „samowymuszalne” a na ile można swobodnie wybrać inną podstawę prawną współpracy?

00:52:38 W którym sektorze partnerstwo publiczno-prywatne się rozwija, a w którym się nie rozwija? Czy rynek ppp, który się rozwija w Polsce jest typowy dla rynków europejskich?

01:20:01 Jak samorządy powinny sobie radzić z oceną planowanego przedsięwzięcia ppp pod kątem zadania publicznego?

01:25:53 Jakie są tendencje na rynku ppp na świecie i czy płyną dla nas wnioski z tego stanu rzeczy?

 

Zachęcamy do obejrzenia nagarnia z debaty.

 

 

 

 

 

 

Utworzony: 2013-10-31 14:31:33


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego