PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

W dniu 25 kwietnia 2014 r. odbyła się internetowa transmisja debaty ekspertów i praktyków, poświęcona uwarunkowaniom realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w branży wodno-kanalizacyjnej.

W debacie, którą poprowadziła Ewa Ivanova, dziennikarka Dziennika Gazety Prawnej, udział wzięli:

  • Serge Bosca, Prezes Zarządu Saur Neptun Gdańsk S.A.,
  • Mariusz Łozowski, Członek Zarządu REMONDIS Aqua Sp. z o.o.,
  • Bartosz Mysiorski, Wiceprezes Zarządu Fundacji Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,
  • Jacek Nowak, Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń,
  • Tadeusz Rzepecki, Przewodniczący Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”,
  • Jacek Skarbek, Prezes Zarządu Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

 

Zapraszamy do obejrzenia debaty

00:00:00 Przedstawienie tematu spotkania, przedstawienie gości.

00:02:40 Jakie są tendencje na rynku ppp w branży wodnokanalizacyjnej? Czy jest to szczególny sektor? Czy różni się od innych? Czy się szczególnie rozwija?

00:09:20 Co sprawia, że Gmina Krzywiń zdecydowała się wejść w tego typu projekt? Co jest tym know-how co przeważa, aby zdecydować się na tę formę realizacji ppp?

00:22:27 Na czym polegało novum Spółki Saur Neptun Gdańsk S.A? Dlaczego Państwo pierwsi zdecydowaliście się na realizację tak dużego przedsięwzięcia w formie spółki w czasach, kiedy korzystano z regulacji ogólno-cywilnych? Co zdecydowało, że miasto Gdańsk chciało w takiej formie realizować te usługi?

00:26:47 Co sprawia, że partner prywatny powinien się zainteresować taką inwestycją?

00:35:55 Jakie modele można uznać za optymalne do realizacji tego typu inwestycji?

00:52:32 W jaki sposób samorząd powinien planować strategię przedstawiania takiej inwestycji mieszkańcom? Jak Państwo przekonali odbiorców usług do tego, że ppp to najlepsza forma dla tego typu inwestycji?

00:56:09 Z czego partner prywatny czerpie korzyści angażując się w takie przedsięwzięcia ppp?

01:02:42 Spostrzeżenia i refleksje na temat otoczenia prawnego i otoczenia ekonomicznego tego typu projektów. Jak wygląda zainteresowanie banków tego typu przedsięwzięciami i jak wygląda kwestia bankowalności tego typu projektów?
 

Utworzony: 2014-05-27 17:12:08


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego