PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

W dniu 21 listopada 2014 r. odbyła się internetowa transmisja debaty doradców w zakresie planowania i realizacji przedsięwzięć w formule ppp.
W debacie udział wzięli:

  • dr Rafał Cieślak, radca prawny, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz;
  • Bartosz Korbus, koordynator projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne” ze strony partnera projektu – Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego;
  • Agata Kozłowska, właścicielka firmy doradczej Investment Support Agata Kozłowska,
  • Małgorzata Okularczyk –Okoń, członkini Zarządu Collect Consulting S.A;
  • Magdalena Wymysłowska, dyrektor Zespołu Instrumentów Dłużnych i Finansowania Projektów Sektora Publicznego, Crido Taxand Sp. z o.o.;

Debatę prowadziła Ewa Ivanova, dziennikarka Dziennika Gazeta Prawna.

Zapraszamy do obejrzenia debaty!

0:00:00 Przedstawienie tematu spotkania, przedstawienie gości.

00:01:50 Zacznijmy może od raportu NIK-u (…)Z danych NIK-u wynika, że spośród części projektów nawet bez wcześniejszego przeprowadzenia żadnych udokumentowanych analiz zawarto sześć z siedemnastu umów. Chciałabym Państwa zapytać o to, czego dowodzi i do jakich konkluzji tak naprawdę powinien stronę publiczną prowadzić ten raport.

00:06:12 Zacytuję: „Ze względu na brak analiz, z powodu nie uwzględnienia w postępowaniu wniosków wynikających z analiz niepowodzeniem zakończyły się negocjacje w dziesięciu spośród czterdziestu trzech skontrolowanych postępowań”. Czy coś się od tego czasu zmieniło? Czy ten raport NIK-u doprowadził do jakichś refleksji po stronie publicznej? Jakie są Państwa obserwacje?

00:10:42 Analizy i doradztwo nie jest oczywiście obligatoryjne. Obecne przepisy nie nakładają takiego obowiązku. Pytanie jest takie: Co wnosi doradca do projektu w fazie przygotowawczej?

00:29:36 A czy jest tak, że pewne projekty - Państwa zdaniem - z założenia po prostu powinny być otoczone wsparciem doradczym i bez tego wsparcia tak naprawdę nie da się tych projektów przeprowadzić? Kiedy mają sięgnąć po doradcę? Kiedy bezwzględnie jest to konieczne?


00:48:32 Jeden z internautów zadał takie pytanie: Jaka jest odpowiedzialność doradców za zaplanowane przedsięwzięcie zwłaszcza w sytuacji, gdy na przykład po kilku latach okazuje się, że model przyjęty na wstępie nie przyjął się?

00:56:50 Jak wybrać idealnego doradcę do idealnego projektu? W jaki sposób przeprowadzać procedurę wyboru takiego doradcy? Czy to ma być procedura przetargowa, konkursowa, konkurencyjna? Jakie mają być kryteria wyboru?

01:17:30 W Polsce mamy taki oto model, że samorządy wzięły na swoje barki główny ciężar przeprowadzenia projektów ppp i testują te przepisy, ustawy, które mają do dyspozycji i tak naprawdę muszą zatrudniać głównie doradców zewnętrznych i to sporo kosztuje. Ale są też takie modele i takie państwa, które przewidują właśnie wsparcie szczególnie na tym początkowym etapie przygotowywania przedsięwzięć (…) Analizy są przygotowywane przez podmioty i komórki wyspecjalizowane, w których oprócz ekspertów ze strony administracji są też praktycy: prawnicy, ekonomiści, którzy zajmują się tym od strony praktyki. Co Państwo na to? Czy taki model w Polsce powinien funkcjonować i miałby szanse powodzenia? Czy to jest model idealny?

Utworzony: 2014-12-09 16:36:08


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego