PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

 

W ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. Partnerstwo publiczno-prywatne jest podejmowanych wiele działań mających na celu upowszechnienie i promocję formuły partnerstwa publiczno-prywatnego jako modelu realizacji zadań publicznych. Jednym z nich było zorganizowanie przez PARP Konkursu 3P dla podmiotów publicznych planujących realizację przedsięwzięć w ppp. Nagrodą główną dla najlepiej przygotowanych projektów było przyznanie podmiotom publicznym wsparcia eksperckiego obejmującego doradztwo niezbędne do poprawnego wdrożenia przedsięwzięcia ppp.

Niniejszym prezentujemy opisy nagrodzonych projektów wraz z informacjami o postępie prac przy ich wdrażaniu

Utworzony: 2014-02-20 17:02:07


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego