PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Aktualności

  • W dniu 25 listopada 2013 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się Forum Inwestorów dla przedsiębiorców, którzy byliby zainteresowani udziałem w postępowaniu na wybór partnera prywatnego do realizacji zadania „Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi". Gmina Kędzierzyn-Koźle jest jednym z laureatów Konkursu 3P,   ramach którego Jury Konkursu przyznało nagrodę główną w postaci kompleksowego wsparcia doradczego dla ww. przedsięwzięcia. O laureatach Konkursu 3P więcej informacji można znaleźć w „Biuletynie ppp” nr 6  i „Biuletynie ppp” nr 8.
    Do pobrania: Agenda Forum Inwestorów oraz Memorandum Inwestycyjne.

     
  • Konsorcjum renomowanych firmy Collect Consulting S.A z Katowic i Wardyński i Wspólnicy sp. k. z Warszawy zostało wybrane wykonawcą usług obejmujących doradztwo w zakresie przygotowania do realizacji projektu pn. „Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” wraz z dodatkowym wsparciem na etapie realizacji projektu.

Utworzony: 2014-02-17 12:04:21


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego