PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Kontakt

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


Osoba do kontaktu:
Beata Pierzchlewicz
Kierownik Wydziału Strategii, Rozwoju I Środków Pomocowych
tel. 077 40 50 362
e-mail: beata.pierzchlewicz@kedzierzynkozle.pl
www.kedzierzynkozle.pl

Utworzony: 2014-02-17 09:36:46


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego