PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

W czerwcu 2012 roku zakończył się cykl 16 seminariów regionalnych poświęconych zagadnieniom partnerstwa publiczno-prywatnego, w których udział wzięli przedstawiciele administracji publicznej i przedsiębiorców. Każde seminarium było okazją nie tylko do rozwinięcia wiedzy teoretycznej z zakresu ppp i koncesji, ale również dawało możliwość uzyskania praktycznych informacji o tym, jak skutecznie realizować tego typu przedsięwzięcia. Podczas seminariów chętni uczestnicy mogli zaprezentować publicznie swoje doświadczenia z przeprowadzonego projektu ppp, dzieląc się sukcesami, ale także wskazując na bariery w jego przeprowadzeniu i podjęte środki zaradcze. Na zakończenie każdego seminarium wszyscy zainteresowani mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji własnych projektów ppp i koncesyjnych bądź materiałów stanowiących dopiero założenia do projektu.

Od grudnia 2013 roku do czerwca 2015 roku zostanie zorganizowanych dodatkowo 8 seminariów regionalnych o tematyce ppp. Udział w nich wezmą pracownicy przedsiębiorstw małych, średnich oraz dużych, którzy na co dzień zajmują się realizacją działań związanych z przygotowywaniem projektów w formule ppp, pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Uczestnicy seminariów będą mogli zaznajomić się z przebiegiem procesu realizacji inwestycji w formule ppp. Dzięki wiedzy i informacjom uzyskanym podczas seminariów przedsiębiorcy będą mogli uruchomić nowy kanał sprzedaży dla swoich usług i produktów niedostępny dla podmiotów, które wiedzy w zakresie ppp nie posiadają. Zdobywając wiedzę o ppp podczas seminariów regionalnych z zakresu ppp przedsiębiorcy będą mieć szansę na podniesienie konkurencyjności dla prowadzonej przez nich działalności.

Seminaria regionalne odbyły się już w: Kędzierzynie-Koźlu w dniach 12-13 grudnia 2013 r., Warszawie w dniach 6-7 marca 2014 r., Poznaniu w dniach 20-21 marca 2014 r., Krakowie w dniach 15-16 maja 2014 r, Warszawie w dniach 26-27 czerwca 2014 r., w Zabrzu w dniach 11-12 września 2014 r., w Warszawie w dniach 26-27 marca 2015 r. Kolejne odbędzie się w Warszawie w dniach 14-15 maja 2015 r.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium zachęcamy do wypełnienia formularza rejestracyjnego tutaj
lub do kontaktu z Instytutem PPP – organizatorem seminariów, telefonicznie: (22) 435 95 02 lub drogą mailową: ppp-efs@ippp.pl .

 

Utworzony: 2012-08-09 14:22:52


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego