PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wraz z Instytutem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego organizuje cykl warsztatów branżowych „PPP coaching” dla przedsiębiorców planujących udział w przedsięwzięciach w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Warsztaty będą organizowane w odpowiedzi na uruchomione na rynku postępowania na wybór partnera prywatnego i będą poświęcone możliwościom zaangażowania się partnerów prywatnych w realizację ogłoszonego przedsięwzięcia ppp. Podczas warsztatów zostaną omówione m.in.: zakres inwestycji ppp, procedura wyboru partnera prywatnego, potencjał oraz rola każdego z uczestników warsztatu w ewentualnym konsorcjum.

Zaplanowano organizację 3 takich spotkań. 

Pierwsze z nich odbyło się 20 sierpnia 2015 r. w siedzibie PARP przy ul. Pańskiej 81/83 i było poświęcone postępowaniu na wybór partnera prywatnego do przedsięwzięcia z zakresu budownictwa komunalnego pn. „Budowa, eksploatacja i zarządzanie mieszkaniami komunalnymi w Rudzie Śląskiej”. Program warsztatu branżowego - do pobrania.

Drugie, odbyło się 2 września 2015 r. w siedzibie Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego przy ul. Pierwszej Brygady 35 i było poświęcony postępowaniu na wybór partnera prywatnego do przedsięwzięcia z zakresu budownictwa drogowego pn. „Budowa w mieście Wałcz: a). nowej drogi w rejonie os. Piastowskiego, b). przebudowie i rozbudowie ul. Sienkiewicza, c). budowie drogi ul. Bracka, wraz z budową infrastruktury technicznej w formule partnerstwa publiczno–prywatnego ”. Program warsztatu branżowego – do pobrania.

Do udziału w warsztatach branżowych zapraszamy przede wszystkim firmy świadczące usługi: w zakresie robót budowlanych, inżynieryjnych, zarządzania nieruchomościami. Warsztaty będzie prowadził ekspert ds. ppp posiadający wieloletnie doświadczenie jako doradca po stronie partnera prywatnego lub podmiotu publicznego w realizacji inwestycji samorządowych.
Udział w warsztatach jest bezpłatny i wiąże się z uzyskaniem przez przedsiębiorcę pomocy de minimis.

Wykaz dokumentów do uzupełnienia przez uczestników warsztatów branżowychdo pobrania.

Najbliższy warsztat branżowy odbędzie się 28 października 2015 r. w siedzibie PARP i będzie poświęcony postępowaniu na wybór partnera prywatnego do przedsięwzięcia z zakresu termomodernizacji pn. "Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule ppp" planowanego przez gminę Wiązowna.

Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w warsztatach mogą uzyskać więcej informacji pod numerem telefonu 22 435 95 02 lub 510 237 765.

Zapraszamy do udziału w warsztatach branżowych „PPP coaching” !
 

Utworzony: 2015-04-21 14:00:53


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego