PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

W związku z realizacją projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne” zostały ogłoszone następujące postępowania, których celem jest wyłonienie wykonawcy usług zaplanowanych zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

Data ogłoszenia

Przedmiot ogłoszenia

Link do ogłoszenia

Status ogłoszenia

05.05.2014

Zaproszenie do złożenia oferty

na pełnienie funkcji członka Jury Konkursu 3P w ramach III edycji Konkursu 3P, realizowanego w projekcie systemowym PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne

Pełna treść ogłoszenia – pobierz
Formularz oferty – pobierz

Zakończone

 
19.11.2014 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji członka Jury Konkursu 3P, III edycja (powtórzenie), realizowanego w projekcie systemowym PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne” Pełna treść ogłoszenia – pobierz Zakończone

10.12.2014

Zaproszenie do składania ofert na usługi eksperckie przy pozyskiwaniu informacji w zakresie działań ppp w Polsce

Pełna treść ogłoszenia – pobierz Zakończone
21.04.2015

Zaproszenie do złożenia oferty na organizację szkolenia we Włoszech z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego dla uczestników Konkursu 3P, w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”

Pełna treść ogłoszenia - pobierz Zakończone

 

Utworzony: 2014-05-05 15:30:55


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego